TRIVSELSREGLEMENT

 • Treningssenterets hovedprodukt er pågående abonnementsmedlemskap til treningsstudioene våre med eller uten låseperiode.
 • Medlemskapet løper fra den dagen du registrerer deg. Anbefalt treningsavgift er kr 349, – pr. mnd.
 • På Stavanger Fitness Factory er det ingen oppsigelsestid.
 • Treningssenteret har 15 års aldersgrense, med samtykke fra foreldre (enn det må være født før 2005), og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Hvis vi oppdager at du er under 15 år, blir medlemskapet avsluttet umiddelbart, og det betalte start- og treningsgebyret vil ikke bli refundert.

Adgang

 • Du må alltid ha din personlige addgangs kode med deg. Dette er det som gir deg tilgang til senteret.

Medlemskort

 • Det oppgitte betalingskortet trekkes et kortgebyr på 200 kroner. Kortet kan hentes på det angitte stedet, en SMS med en mer detaljert beskrivelse vil bli sendt når kortet produseres.
 • Medlemskap på treningssenteret er personlig og adgangskort må ikke overleveres / lånes ut til andre. Hvis to gir det samme tilgangskortet, blir videokameraet ved inngangen aktivert og kontrollpanelet varsles. Etter et slikt arrangement kan medlemskapet avsluttes uten nærmere varsel, og det betalte start- og treningsgebyret vil ikke bli refundert. Det er også strengt forbudt å låne tilgangsnøkler til ikke-medlemmer eller andre medlemmer. Hvis dette skjer, blir den som eier nøkkelen fakturert 5000 nok.

Administrasjon av medlemskapet

 • Som medlem hos Treningssenteret administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, registere et nytt betalingskort, eller avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er gyldig etter bekreftelse fra senteret.
  Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.
 • Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden umiddelbart.
 • Det mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 1 måneder av gangen. Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.
 • Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.
 • Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Betaling

 • Som medlem av treningssenteret godtar du at betalingskortet ditt belastes med det avtalte treningsgebyret hver måned.
 • Du er ansvarlig for å ha riktig betalingsinformasjon til enhver tid, for eksempel for å sikre at betalingskortet er gyldig. Du kan endre betalingsinformasjonen på siden min. Betalingsnett vil bli tatt med mindre medlemskapet stoppes.
 • Treningssenteret sender påminnelser via e-post og SMS for ubetalte medlemsavgifter, samt varsel om automatisk avbestilling, hvis ikke betaling blir utført. Etter gjentatte varsler blir det utestående beløpet sendt til innsamling. Kvittering for betalt medlemsavgift er tilgjengelig på siden min under «Betalinger»

Angrefrist

 • Som kunde hos Treningssenteret har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager.
 • Dersom du har kjøpt tjeneste av Instinct ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Instinct har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Sikkerhet og trivselsregler

 • Som medlem hos Treningssenteret skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.
 • Treningssenteret har delvis bemannede treningssentre og derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.
 • Trening hos Treningssenteret skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!
 • Som medlem hos Treningssenteret forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter.
 • Treningssenteret kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Antidoping

 • Som medlem hos Treningssenteret bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Treningssenteret ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos Treningssenteret må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Om Treningssenteret registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Treningssenteret rett til å heve medlemsavtalen.
 • Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

Personvern

 • Som medlem hos Treningssenteret samtykker du til at Treningssenteret innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, (Minside) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.
 • Som medlem samtykker du til at Treningssenteret kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Treningssenteret, og i en periode på etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Treningssenteret  ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside
 • Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Treningssenterets rettigheter

 • Treningssenteret kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.
 • Treningssenter-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Treningssenteret seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.
 • Treningssenteret har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Treningssenteret varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Personvernerklæringer

 • Generelt
  • Treningssenteret tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
   bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Treningssenteret ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger,
   og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder Treningssenteret
 • Hva vi benytter personopplysningene til Treningssenteret bruker dine personopplysninger til blant annet til:
  • å  administrere ditt kundeforhold
  • å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt
  • Innsyn, retting, supplering og sletting
 • Som medlem hos Treningssenteret har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse. Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.
 • Lagring
  • Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Treningssenteret, og i en periode på etter opphør av avtalen.
 • Utlevering
  • Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.
 • Kontakt og nyhetsbrev
  • Treningssenteret benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Treningssenteret og treningssentrene. Som medlem har du samtykket til at Treningssenteret kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Kameraovervåking
  • Treningssenteret har ubemannede treningssentre. På denne måten holder vi kostnadene nede. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Treningssenteret har derfor kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd i ett våre treningssentre som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.
 • Cookies
  • En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

30. Refundering

 • Av grunner forårsaket feil fra vår side kan du kreve refundering.
 • Vi kontrollerer alle gjenstander som er returnert som skadede eller defekte. I tilfelle vi ikke finner feil, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for varen / varene og for å gjenvinne våre gebyrer og utgifter fra deg.
 •  Mitt betalingskort er endret / utløpt
  • Hvordan mottar jeg tilbakebetalingen min? Vi behandler alle refusjoner til det originale kortet som ble brukt når du bestilte bestillingen. Hvis kortet ditt er utløpt, utbetales det direkte til ditt kontonummer.
 • Når mottar jeg tilbakebetalingen min?
  • Vi handler alle refusjoner [samme dag vi mottar varene tilbake / innen 1 dager etter behandlet bestilling, og det kan ta opptil 3 virkedager for at refusjonen skal vises på ditt kort.

SIKKERHET- OG TRIVSELSREGLER

 • Hos Treningssenteret ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.
 • Bidra til et godt treningsmiljø
  • Hos Treningssenteret ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.
 • Innesko
  • Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres i garderobeskap i medbrakt pose.
 • Rent treningstøy og god hygiene
  • Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene.
 • Adgang/ankomst
  • Bruk ditt personlige medlemskort ved registrering inn på senteret. Medlemskortet kan kun benyttes av medlemskapets eier.
 • Bekledning
  • Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor er minimum bekledning hos oss singlet som dekker bryst, og shorts som dekker rumpa. Du kan ikke trene i jeans, bare føtter, eller liknende.
 • Bruk skap
  • Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra treningssenteret. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares i på senteret i tre uker. Treningssenteret er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.
 • Rydd etter deg
  • Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.
 • Bruk av apparater/utstyr
  • Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Bruk av kalk, magnesium og liknende på senteret er ikke tillatt.
 • Vask/tørk apparater
  • Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.
 • Antidoping
  • All form for doping strengt forbudt og medfører utestengelse.
 • Mobil/foto
  • Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.
 • Sikkerhet
  • På Treningssenteret tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende.